قسمت مورد استفاده گیاه زعفران

کلاله قسمت نارنجی رنگ گل آن می باشد  

کلاله قسمت نارنجی رنگ گل آن می باشد. کلاله زعفران حاوی چربی، املاح معدنی و موسیلاژ است.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران