آدرس : یزد - شهرک صنعتی - فاز سوم - میدان رز - شرکت زعفرانسرای یزد

تلفن :7-37275535(035)

فکس : 7-37275535(035) داخلی 5