معرفی شرکت

گروه صنعتی ملک با همت والای زنده یاد مرحوم علی ملک‌پور بنیـان نهـاده شد. وی در 20 شهریور ماه سال 1375 فعالیت تولیدی و بسته‌بنـدی خـود را بـا تاسیس شرکت زعفرانسرای یزد آغاز نمود. 

فعالیت این مجموعه در ابتدا با بسته‌بندی زعفران بود. 

در ادامه با مدیریت جناب آقـای محمـد جـواد ملـک‌پور توسـعه و گسـترش یافت. و اینک با گذشت نزدیک به سه دهـه فعالیـت مسـتمر و پویا، با افـزایش واحدهای صنعتی خود و با سیاست عدم تمرکز در استان، فروش خود را در زمینـه‌های مختلف نظیر پودر کیک، ژله، سوخاری، چاشنی‌ها، ادویه‌جات و ... در اشـکال متنــوع(سلفون، ســیل، پت و ...) بــا شعار اصــلی کیفیــت و رضــایت مشــتری در سراسر ایران و برخی بازارهای صادراتی، گسترش داده است.

تلاش ما ایجاد طعم خوب و احساسی بی‌نظیر برای مشتری گران‌قدر است.                           

"شما سرمایه ارزشمند ما ھستید"

 تاریخ ثبت : 25 اردیبهشت 1401
  آخرین به روزرسانی : 26 اردیبهشت 1401
 
 1864